Điều Khoản Sử Dụng

Ngày đăng: 10/04/2020 07:54 AM

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Điều khoản và điều kiện sử dụng (gọi tắt là “Điều Khoản Sử Dụng”) đưa ra các tiêu chuẩn truy cập và sử dụng trên trang website https://bulonganphat.com/ của TBULONG AN PHÁT. Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Sử Dụng trước khi truy cập và sử dụng trang website này. Nếu muốn truy cập website này  bạn (Quý khách hàng hoặc thành viên) chấp nhận tất cả nội dung Điều Khoản Sử Dụng mà không có ngoại lệ nào. Bằng cánh truy cập và sử dụng trang website này, bạn được xem là đã đồng ý với toàn bộ Điều Khoản Sử Dụng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng bạn nên dừng ngay lập tức việc truy cập và sử dụng website này.

BULONG AN PHÁT có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm vào hoặc xóa bỏ các Điều Khoản Sử Dụng bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập website này mà không cần báo trước cho bạn. Các sửa đổi có hiệu lực ngay từ lúc cập nhật lên trang website. Do đó, mỗi lần truy cập vào website của Chúng tôi bạn vui lòng bạn nên kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng một cách cẩn thận. Việc bạn tiếp tục truy cập và sử dụng website sau khi các sửa đổi được đăng lên cấu thành một sự thừa nhận và đồng ý với sự sửa đổi này. Nếu bạn không đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Điều Khoản Sử Dụng này sau khi sửa đổi, bạn có quyền không truy cập và sử dụng website này.

1 – GIỚI HẠN SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN TRÊN WEBSITE NÀY

Tất cả nội dung bao gồm: bài viết; hình ảnh và tài nguyên khác trên website này được bảo hộ bởi luật pháp hiện hành, các quy định luật pháp có liên quan. Ngoại trừ việc sử dụng vào mục đích cá nhân, sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, bạn không được phép sử dụng dưới mọi hình thức khác(bao gồm sao chép, chỉnh sửa, tái bản toàn bộ hoặc từng phần, phận phối, đăng ký, bán, xuất bản) bất kỳ tài nguyên nào của website khi không được sự đồng ý của BULONG AN PHÁT dưới hình thức bằng văn bản.

Không có nội dung nào trên website này được hiểu là cho, tặng hay chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào.

2 – CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRÊN WEBSITE NÀY

Truy cập và sử dụng Website, bạn bị cấm thực hiện các hành vi sau:

Vi phạm quyền pháp lý bao gồm quyền sở hữu thông tin cá nhân và công khai thông tin cá nhân.
Gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc bất lợi đối với người khác.
Gây rối loạn trật tự công cộng.
Hành vi tội ác.
Đăng tải hoặc phát tán bất kỳ thông tin cá nhân nào của bên thứ ba mà không được sự đồng ý cho phép của bên thứ ba đó.
Sử dụng website này vì mục đích thương mại.
Nói xấu, hạ nhục phỉ báng người khác.
Đăng tải những file có chứa đựng virut, các file lỗi có thể làm hư hại đến máy tích của người khác.
Các hành vi mà BULONG AN PHÁT coi nó là không phù hợp
Các hành vi khác vi phạm pháp luật hoặc bị cấm.
3 – TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào bao gồm cả trách nhiệm liên đới, đối với những hậu quả của của việc truy cập trái phép đến máy chủ của nhà cung cấp, gây thiệt hại đến quyền lợi của bạn do “hacker” gây ra. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đến sự thiệt hại của bạn trong trường hơp website bị virut hoặc cách chương trình phần mềm khác xâm nhập cố ý phá hoại bất hợp pháp từ bên thứ ba.

Trên trang website có thể chứa nội dung hoặc đường links của một đơn vị thứ ba, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu bạn truy cập và để lộ thông tin cá nhân và thiệt hại nào khác liên quan đến đơn vị thứ ba.

4 – QUYỀN CỦA BẠN

Bạn có quyền từ chối truy cập hoặc từ chối sử dụng bất kỳ một dịch vụ nào vào bất cứ thời điểm nào trên trang website này. Khi bạn thực hiện quyền này, đồng nghĩa với bạn không nhận được những dịch vụ và tiện ích mà website này mang lại.

Bạn có quyền thông báo cho chúng tôi qua số hotline quản trị website để phản ánh cũng như đóng góp ý kiến sửa đổi nhằm nỗ lực cải thiện dịch vụ của Chúng tôi.

5 – QUYỀN CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi quản trị trang website này, vì thế Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung về sản phẩm và dich vụ như việc xóa bỏ, cập nhật, thêm mới mà không cần phải thông báo trước cho bạn.

6 – CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG

Việc bạn truy cập vào website này và thực hiện những hành vi bị cấm ở mục “2 – CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRÊN WEBSITE NÀY

” bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường sự thiệt hại đó cho các bên bị hại.

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo